Stlačním klávesu "medzerník" sa zobrazia /skryjú miesta ďalších pohľadov virtuálnej prehliadky